Partner Breindesk

SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en verwante aandoeningen. SEIN heeft uitgebreide diagnostische mogelijkheden en biedt behandeling en begeleiding op maat. Mensen met epilepsie kunnen ook terecht bij SEIN voor woonzorg, dagbesteding en onderwijs. Kenmerkend voor SEIN is de multidisciplinaire aanpak. Medisch specialisten, gedragswetenschappers, paramedici, verpleegkundigen en leerkrachten buigen zich over de vaak ingewikkelde zorgvragen. De medewerkers zijn deskundig op hun eigen vakgebied en werken nauw met elkaar samen.
SEIN beschikt over twee klinieken, twaalf poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra. Samen met universiteiten, ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen verricht SEIN onderzoek naar epilepsie, aanvallen en slaapstoornissen. SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie.