Partner Breindesk

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum ondersteunt mensen met complexe lichamelijke beperkingen en heeft zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een expertisecentrum voor mensen met gevorderde Multiple Sclerose, oftewel MS. Nieuw Unicum is de enige LG-instelling in Nederland die zich heeft gespecialiseerd in MS. Nieuw Unicum biedt 250 mensen een verblijfsfunctie. Daarvan hebben meer dan 100 mensen MS. Zij zijn uit alle delen van Nederland afkomstig. Mensen met MS kunnen bij Nieuw Unicum terecht voor verblijf voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd, MS zorgopafstand (online coaching), dagbesteding en behandeling. Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtiste, (neuro)psychologen en verpleegkundig consulenten MS. Samen met het VU medisch centrum te Amsterdam verricht Nieuw Unicum wetenschappelijk onderzoek naar de interventies die zij verricht bij patiënten met MS. Deze interventies zijn er voortdurend op gericht om de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren.