Partner Breindesk

Heliomare

Wie deelneemt aan de maatschappij is een gelukkiger mens. Bij Heliomare hebben kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking meer kans om weer mee te doen. Met ruim 40 locaties is Heliomare de enige zorg- en onderwijsinstelling in Noord-Holland waar u voor een totaaloplossing terecht kunt. Onze expertisegebieden zoals wonen, onderwijs, arbeidsintegratie, dagbesteding, revalidatie en sport zijn vaak onderdeel van dit totaalpakket. Niemand aan de zijlijn. Voor ons is dat de belangrijkste drijfveer in alles wat we doen.

Op het gebied van autismespectrumstoornissen en op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel heeft Heliomare in de loop de jaren veel deskundigheid ontwikkeld. Heliomare biedt onderzoek, behandeling, begeleiding, training, advies en scholing aan kinderen, jongeren en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en aan kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornissen. En dat op de levensgebieden van arbeid, wonen, werken, onderwijs, revalidatie en sport. Medewerkers zijn hoog opgeleid en volgen regelmatig bijscholing. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek, dat zowel binnen als buiten Heliomare wordt uitgevoerd, worden waar mogelijk toegepast in onderzoek en behandeling. Voor zowel kinderen, jongeren, volwassenen en hun naasten is alle deskundigheid - onze expertise - binnen Heliomare gebundeld. Wij voldoen aan de criteria van een expertisecentrum autisme en een expertisecentrum niet-aangeboren hersenletsel.