Faq`s

Faq`s

Voor spoedeisende zaken adviseert Breindesk altijd contact op te nemen met de huisarts. Wanneer sprake is van een noodgeval dient 112 ingeschakeld te worden.

Welke symptomen kunnen voorkomen bij (progressieve) MS?

De symptomen bij progressieve MS kunnen zich voordoen op het gebied van energiemanagement, zien, spreken, slikken, stemming, cognitie, uitscheiding, beweging, gevoel, pijn en seksualiteit/intimiteit

Welke hulpmiddelen en/of aanpassingen zijn er nodig

Dit is per persoon verschillend en mede afhankelijk van het verloop van de MS en de symptomen die optreden.. Hierover kunnen bijvoorbeeld ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist passende adviezen geven

Wat kan er gedaan worden tegen spasmen?

Tegen spasmen zijn verschillende behandelingen mogelijk. De fysio- en/of ergotherapeut kunnen adviseren over houdingen in (rol)stoel en bed, die spasmen en hypertonie tegengaan of verminderen. De arts kan u adviseren over medicatie. Het kan gaan om medicatie die ingenomen kan worden, om behandeling met botulinetoxine of om behandeling middels de baclofenpomp.

Wat kan je doen als er problemen zijn op het gebied van cognitie?

Middels een NPS (neuropsychologische screening) of een NPO (neuropsychologisch onderzoek) kan de (neuro)psycholoog omgangsadviezen geven. Ook kan er training van geheugenstrategieën worden ingezet.

Wat wordt er gedaan bij slikproblemen?

Bij slikproblemen wordt eerst in kaart gebracht van het probleem is. Daartoe dient een eetobservatie door verzorgende en logopedist. Ook kan de logopedist met een endoscoop in de keelholte kijken wat er tijdens het slikken van drank en voeding gebeurt (FEES onderzoek). Op grond van de bevindingen wordt advies uitgebracht over het slikken zelf - bijvoorbeeld na elke hap altijd een 2e keer slikken- of de consistentie van de voeding. Ook kan de logopedist tijdens de behandeling neuromusculaire elektrostimulatie toepassen om het slikken te verbeteren.

Wat te doen bij problemen met de blaas of darmen?

De klachten op het gebied van uitscheiding zijn heel divers en persoonlijk. Middels een goede screening wordt nagegaan welke klachten er zijn om zo te kunnen beoordelen welk behandeling mogelijk is. Dat kan gaan van leefregels tot toepassing van medicatie en uiteindelijk advisering over het aanleggen van een darm-of urinestoma.