dienstverlening

BREINdesk: gratis loket voor de zorgprofessional

BREINdesk is een gratis loket waar u als zorgprofessional terecht kunt met vragen over de ondersteuning van mensen met NAH, MS en epilepsie, eventueel gecombineerd met andere beperkingen.
De ondersteuning van BREINdesk bestaat uit:
- Algemene informatie over NAH, MS of epilepsie;
- Advies (op casus niveau): Bijvoorbeeld over ondersteuningsbehoefte, hulpmiddelen, inrichting van de leef/werkomgeving, risico-inventarisatie en zorgbemiddeling.
- Deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht:
Voor mantelzorgers: omgang met beperking van cliënten.
Voor cliënten: training op het gebied van bijvoorbeeld sociale weerbaarheid en acceptatie.

Het doel van BREINdesk is om mensen met een hersengerelateerde beperking ondersteuning te bieden, zodat zij zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven functioneren.