Achtergrond

De Achtergrond van Breindesk

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
Zonder hersenen kunnen wij niet zien, ruiken, denken, voelen of bewegen. Zij besturen ons hele doen en laten en bepalen onze persoonlijkheid, emoties en gedrag. Door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan een aantal functies uitvallen. Een NAH kan veroorzaakt worden door een beroerte (CVA, herseninfarct, TIA, hersenbloeding), door en ongeval (hersenkneuzing, hersenschudding) zuurstoftekort door bijvoorbeeld bijna verdrinking, een ruimte innemend proces (meningeoom, tumor, cyste, abces) of infecties (hersenvliesontsteking, hersenontsteking).
Heliomare onderscheidt zich door expertise op het gebied van NAH op verschillende levensgebieden: revalidatie, arbeid, onderwijs, wonen, dagbesteding en sport. Medewerkers van alle bedrijfsonderdelen zijn hoog opgeleid en worden continue bijgeschoold.
Heliomare voldoet aan de criteria voor een Expertisecentrum NAH. Meer informatie?
U kunt contact opnemen met de NAH poli voor volwassenen of kinderen en jeugd.

Wat is Multiple Sclerose, oftewel MS?
MS is een chronische, progressieve aandoening van de witte en grijze stof van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) waarbij laesies (=plaques) optreden. De zenuwen worden beschermd door een beschermlaag, het myeline. Bij MS wordt deze beschermlaag aangetast, dit wordt ook wel demyelinisatie genoemd. Daarnaast kunnen er bij MS ook ontstekingen ontstaan (inflammatie). De zenuwuitlopers (axonen) zelf kunnen ook aangetast worden (neurodegeneratie). De beschadiging aan de zenuwuitlopers kan door de hiervoor genoemde aantasting van de beschermlaag of door inflammatie veroorzaakt worden, maar dit kan ook 'spontaan' gebeuren zonder voorafgaande ontstekingen. De mate van neurodegeneratie is uiteindelijk bepalend voor de mate van invaliditeit bij MS. Op de website van Nieuw Unicum is meer informatie te vinden over MS. Zie ook de FAQ van Breindesk.

Wat is epilepsie?
Epilepsie is een lichamelijke aandoening met regelmatig kleine of grote aanvallen.
Bij een epilepsieaanval (insult) is de controle over het lichaam, of over een deel ervan, tijdelijk weg. Er gaat iets verkeerd met de signalen tussen de zenuwcellen in de hersenen. De cellen geven steeds meer signalen door, ongecontroleerd, alsof er een soort kortsluiting ontstaat in de hersenen. Er zijn verschillende soorten aanvallen, met verschillende verschijnselen. Op de website van SEIN is meer informatie te vinden over epilepsie.